• +36 62 310 020
  • info@pctrade.hu
  • 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
EnglishVISSZAÉLÉS - BEJELENTÉSI RENDSZERA PC Trade Systems Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti kötelezettségének eleget téve visszaélés - bejelentési rendszert működtet, amely rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.
A Társaság visszaélés-bejelentési rendszerében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be:

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
b) a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.
A Társaságnál a visszaélés-bejelentési rendszer működtetését a HR részleg látja el.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

Írásban bejelentés tehető:

1. elektronikus úton az info@pctrade.hu címen, valamint
2. papír alapon, postai úton, zárt borítékban a következő címre eljuttatva:

PC Trade Systems Kft. 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
A bejelentés benyújtható az alábbi nyomtatvány kitöltésével és a Társaság fenti elérhetőségeire történő megküldésével is:

Szóban bejelentés tehető: 

• személyesen a Társaság központi telephelyén (6728 Szeged, Back Bernát u. 2.), a HR osztályon, annak érintettsége esetén az operatív vezetőnél.
Kérjük, hogy az alábbiakban található PDF linkekre kattintva olvassa el:

•  a visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓt.