• +36 62 310 020
  • info@pctrade.hu
  • 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
English

Támogatásaink

VÁLLALATI KFI_16

Moduláris, validált diagnosztizáló mérő és adatfeldolgozó rendszer a gyógyszer, étrend kiegészítők és orvostechnikai eszközök humán klinikai fejlesztéséhez, ezek mellékhatásainak vizsgálatához és egyéb klinikai kutatásokhoz

Az elmúlt évtizedek során valós igény merült fel arra, hogy a kutatások eredményei tiszta nyomonkövethető adatokból szülessenek meg. A pályázó konzorcium tagjai (PC Trade Systems Kft. vezetésével – szoftverfejlesztő, MDE Kft. – orvostechnikai eszköz fejlesztő, AdWare Research Kft. – adatmenedzsment, biostatisztikai, adatbányászati szolgáltató) e célt felismerve tervez megvalósítani egy olyan mérő, adatkezelő és monitorozó rendszert a humán klinikai kutatásokhoz, amely e követelményeknek megfelel és interfész lehetőséget biztosít más rendszerekhez.

A projekt célja moduláris diagnosztizáló eszközrendszer kifejlesztése, amely az adott kutatási vizsgálatban résztvevő paciensek adatait a vizsgálat céljának megfelelően gyűjti valósidőben, egységesen méri az alap fiziológiás paramétereket (EKG, NIBP, testhőmérséklet, CAN, stb.) és képes külső rendszerekből adatokat befogadni (pl. labor, röntgen, stb.). A kifejlesztett komplex eszközrendszer (hardver/szoftver) a műveleteket egy zárt és validált mérő, feldolgozó, tároló felülettel végzi. A fejlesztés lényeges célja, hogy a klinikai kutatási terület számára – egy a gyógyszer és étrend kiegészítő gyártók által régóta kiemelten igényelt – optimális biztonságú, áttekinthetően ellenőrizhető vizsgálati felület jöjjön létre. Fontos szempont továbbá, a cserélhető moduláris lehetőség megvalósítása több terápiás területhez (pl. kardiovaszkuláris, gasztrointesztinális, onkológiai stb.), ezért adaptálhatóan alkalmazható lesz, akár a rutin diagnosztikában, akár a fejlesztendő termékek vizsgálatánál úgy, hogy a kapott adatok nyomonkövethetően, magas színvonalon előkészítve tárolódjanak le, a további statisztikai kiértékelés és archiválás céljából. A rendszer előnye, hogy a valós idejű adatok gyűjtése a vizsgálat szempontjából forrásadatnak számítanak, ezáltal elkerülhető a többszörös adatbeviteli/ adattranszferálási hiba, valamint az automatikus tanuló algoritmusok segítségével az adattisztítási és monitorozási folyamatok valósíthatóak meg.

A projekt során megvalósítandó feladat, hogy kialakítsuk az optimális modularitás biztosításához a rendszer egyes eleminek (mérő, értékelő, adatkezelő/tároló) kapcsolódását.

Elemek:
  1. Adatgyűjtő, kommunikációs felület – pacienskezelő (személyi adatok / anamnézis, általános antropológiai értékek stb. stb.).
  2. Modulárisan kialakítható analóg mérő egység (kardiovaszkuláris vizsgálat esetén: EKG, NIBP, Testhőmérséklet).
  3. Analóg/digitális átalakítás után a primer görbék tárolása és gyors online értékelés.
  4. A letárolt paciens és online kiértékelt adatok, valamint primer görbék szervezése.
  5. Adat tárolás/forgalom biztonsági feltételeinek fejlesztése.
  6. Adattisztázó és monitoring tanuló algoritmusok kidolgozása.

A megoldás lényege, hogy a 2. elem modulárisan változtatható a szabványos import funkció megvalósításával a humán klinikai kutatási cél szerint, úgy, hogy a további elemek a változtatástól függetlenül kezelik az adatokat, valamint a primer görbéket. E megoldástól várható a több irányú és költséghatékony alkalmazás.

A célkitűzés, amely a projektben megvalósuló rendszer (eszköz) által elérhető, hogy a humán klinikai gyógyszer és élelmiszerfejlesztés egy széleskörű felhasználási felülettel és az előírásoknak maximálisan megfelelő mérő és adatgyűjtő/feldolgozó rendszerhez jutnak. További nem elhanyagolható tényező, hogy az e vizsgálatoknál kiemelkedően fontos kontroll ellenőrzések a zárt adat kezelés és a biztonsági rendszer által maradéktalanul biztosított. Az ez irányú piaci szegmensen jelenleg ilyen vizsgálati rendszer felméréseink szerint nem található, de a gyártók és a vizsgálatokat szervező és végző CRO vállalkozások részéről meghatározó igényt regisztráltunk.

Konzorciumi tagok:
PC TRADE Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.
Adware Research Fejlesztési és Tanácsadó Kft.

Pályázati azonosító: KFI_16-1-2017-0047
Adware Research Kft. részére megítélt támogatás: 81.594.858 Ft.
A támogatás mértéke: 60%
A közös fejlesztés várhatóan befejeződik: 2019.06.30.


TÁMOP-2.1.3.A-11/1-2012-0027 pályázat

Sajtóközlemény

A PC TRADE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. MEGVALÓSÍTOTTA PROJEKTJÉT- TÁMOP-2.1.3.A-11/1-2012-0027

A PC TRADE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Humánerőforrás fejlesztés a PC- Trade Kft.-nél” című projekt keretein belül 3,00 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A pályázat célja a vállalat tagjainak továbbképzése, a folyamatosan változó világ igényeihez való alkalmazkodás volt, tehát az, hogy minél felkészültebb, kompetensebb munkaerő nézzen szembe a mindennapi kihívásokkal.

A gazdasági versenyképesség alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállaló képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő- piaci lehetőségeik javítása szempontjából.

Az elnyert támogatásból a PC Trade Kft. 2 db képzést valósított meg, melyek kiemelten a humánerőforrás fejlesztésére irányultak. A programban megvalósuló képzések a „Professzionális projektmenedzsment”, illetve az „Önmenedzselés és kompetenciafejlesztés, avagy a belső erőforrásaink megújulása” nevet viselték. A képzésekben résztvevők száma összesen 18 fő volt. A PC Trade Kft. a cég fejlődésének elengedhetetlen feltételeként tekint a humánerőforrás fejlesztésére.

Részletek

Kedvezményezett neve: PC Trade Kft.
Projekt címe: Humánerőforrás fejlesztés a PC Trade Kft.-nél.
a támogatás összege: 3.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tartalmának bemutatása: A pályázat célja a vállalat tagjainak továbbképzése, a folyamatosan változó világ igényeihez való alkalmazkodás volt, tehát az, hogy minél felkészültebb, kompetensebb munkaerő nézzen szembe a mindennapi kihívásokkal.
Projekt befejezésének dátuma: 2015.09.11.
Projekt azonosító: TÁMOP-2.1.3.A-11/1-2012-0027